Çevre Politikamız

Çevre Politikamız


Hakto Tekstil olarak, toplumsal sorumluluğumuz gereği daha yaşanılır bir dünya için çevre bilincini geliştirmek, doğal kaynakları korumak, sera gazı ve iklim değişikliğinin önüne geçmek, yenilenebilir enerji kaynakları kullanmak, karbon ayak izimizi azaltmak üzere, çevresel performansımızı sürekli iyileştiriyoruz.

Bu kapsamda;
- Şirket elektriğimizi, yenilenebilir enerji kaynağı olan GES (Güneş Enerji Sistemi) ile üretiyoruz.
- Şirket araçlarımızı %100 elektrikli araçlar ile yeniliyoruz.
- İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık, güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturuyoruz.
- Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı bilinçlendirerek katılımlarını sağlıyoruz.
- Mutfak atıklarımızı azaltarak çürümüş yiyeceklerin neden olduğu metan oluşumunu engelliyoruz.
- Enerji tasarruflu ekipmanları kullanıyor, kağıt tüketimimizi azaltıyoruz.
Bu bilinç ile, tüm faaliyetlerimizi ‘Operasyonel İş Mükemmelliği’ ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara daha yaşanabilir, temiz bir çevre bırakmak istiyoruz.

Hakto Tekstil
Hakto Tekstil
Hakto Tekstil
Hakto Tekstil
Hakto Tekstil
Hakto Tekstil
Hakto Tekstil
Hakto Tekstil
Hakto Tekstil
Hakto Tekstil
Hakto Tekstil
Çerez Örnek